Lid worden?

Dit aanmeldingsformulier is bestemd voor Zelfstandige Ondernemers die zich als lid willen aanmelden bij vereniging De Zaak & ZO.

Als je geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van De Zaak & ZO, ben je van harte welkom om een avond mee te draaien. Op die manier kun je rustig kijken of de sfeer en de activiteiten bij je passen.

Hierna kun je besluiten of je of je lid wilt worden van De Zaak & ZO. Het lidmaatschap kost € 180,00 op jaar basis. Daarvoor krijg je ongeveer 8 avondactiviteiten, inclusief consumpties en natuurlijk het eindfeest dat altijd voor de zomervakantie plaats vindt. Verder krijg je een plek op de website; waardoor je zichtbaarheid als ondernemer toeneemt!

Ben je geïnteresseerd? Meld je hieronder aan en je wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende avond van De Zaak & ZO!

    Lijkt het je leuk om in de toekomst deel uit te maken van het bestuur en/of commissie van De Zaak & Zo?


    Hoe gaat dat verder?

    Jouw aanmeldingsformulier wordt verwerkt in de ledenadministratie, je wordt dan voortaan per email uitgenodigd om deel te nemen aan De Zaak & ZO activiteiten. Je ontvangt voor je lidmaatschap een factuur met de jaarlijkse bijdrage van € 180,00. Het eerste jaar is het bedrag naar rato van het aantal bijeenkomsten dat we dat jaar dan nog te gaan hebben. Het lidmaatschapsjaar is van 1 januari tot en met 31 december. Je lidmaatschap loopt stilzwijgend door, tenzij je minimaal een maand voor de verlengingsdatum schriftelijk of per mail opzegt.