Over De Zaak & Zo

De Zaak & ZO is een club van enthousiaste, veelal solitaire ondernemers in de gemeente Noordoostpolder.

Gemiddeld acht keer per seizoen komen we ’s avonds bij elkaar. Een programmacommissie regelt afwisselend een ‘leermoment’ en een sportieve activiteit. Op ‘leeravonden’ worden bedrijven in Noordoostpolder bezocht, of bijeenkomsten georganiseerd met een workshop of dergelijke voor persoonlijke c.q. zakelijke ontwikkeling. 

Zie verder: pagina activiteiten.

Organisatie

De Zaak & ZO telt jaarlijks gemiddeld circa 40-50 leden. Als je geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van De Zaak & ZO, ben je van harte welkom om een avond mee te draaien. Op die manier kun je rustig kijken of de sfeer en de activiteiten bij je passen.

Hierna kun je besluiten of je of je lid wilt worden van De Zaak & ZO.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur laat zich bijstaan door:

  • een programmacommissie
  • een communicatiecommissie

Historie

De Zaak & ZO komt voort uit De Netwerkonderneming (DNO) Noordoostpolder, onderdeel van DNO Nederland. DNO Noordoostpolder is opgericht op 17 februari 2010.

In 2017 is besloten om zelfstandig verder te gaan onder de nieuwe naam De Zaak & ZO.

Visie en Missie

De Zaak & ZO biedt solitair optredende zelfstandigen met verschillende professies uit de regio Noordoostpolder naast hun werk een platform om te kunnen ontmoeten, leren, overleggen en niet te vergeten, gewoon gezellig onder elkaar te zijn. Indien gewenst hebben de leden daarbij de mogelijkheid om samen te werken en/of ontwikkelingen te bespreken in de ruimste zin van het woord.

Wie kan lid worden?

Iedereen die als natuurlijke persoon zelfstandig een onderneming voert, kan zich als aspirant lid aanmelden. Het bestuur besluit over het lidmaatschap.

Er wordt gestreefd naar een grote diversiteit aan vakgebieden.

Voor het lidmaatschap wordt jaarlijks een bijdrage in rekening gebracht.